Ai nevoie de un avocat ?
         "A trai inseamna a lupta" - Seneca
More Website Templates at TemplateMonster.com!

Servicii oferite


Cabinetul de avocat Bîrsan Emanoil acoperă o paletă largă a domeniilor juridice, încercând să obţină cele mai bune rezultate in timp util şi cu costuri minime pentru dumneavoastra. Clientii nostri (persoane fizice, dar şi persoane juridice) au fost reprezentati cu succes in diverse litigii, in fata instantelor de judecata din intreaga tara.

Cabinetul nostru a stabilt parteneriate cu notari publici si cu executori judecatoresti, cu birouri de experti topo, contabili  dar si alte specializări. Dispunem de o  infrastructura solidă: computere cu  acces la internet şi la baze de date cu legislatia si jurisprudenta Romaniei,  a Uniunii Europene, precum si cu deciziile Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Cabinetul de avocat Bîrsan Emanoil ofera consultanta, asistare şi reprezetare in urmatoarele domenii ale dreptului:

DREPT CIVIL

- actiuni posesorii si revendicari
- granituiri
- uzucapiuni
- succesiuni si partaje succesorale
- iesiri din indiviziune
- redactari de tranzactii, contracte
- consultanta juridica
- anulari de acte
- anulari certificate de mostenitor sau certificate de calitate de mostenitor
-  rezolutiuni si rezilieri contracte
- puneri sub interdictie
inregistrarea tardivă a nasterii

DREPT PENAL

- redactari de cereri si plingeri penale
-  consultanta juridica
-  reprezentare si asistare in fata instantelor de judecată, sau a a organelore de urmărire penală, cu referire la orice tip de infractiuni prevazute in Codul Penal sau legi speciale

   DREPT COMERCIAL

-  constituiri de societati comerciale
-  somatii de plata, ordonanţe de plată
- recuperare rapidă debite
-  elaborarea si redactarea de acte constitutive al societatilor comerciale, depunerea  la Oficiul Registrului Comerţului, întocmirea documentaţiei in vederea obtinerii tuturor avizelor necesare desfăşurării activităţii.
- schimbari de sediu
- deschiderea procedurii de lichidare judiciara, reprezentarea si sustinerea intereselor in fata judecatorului sindic pana la inchiderea procedurii
- majorari si reduceri de capital social
- asistenta in pregatirea si derularea adunarilor generale
-  asistarea societatilor in activitatea curenta
-  numirea si revocarea de administratori si cenzori

DREPT ADMINISTRATIV

- recuperare taxa auto achitată
-  înmatriculare auto, fără plata taxei de poluare
- acţiuni în contencios administrativ
-  anulare acte ale administratiei publice locale
-
  obligarea autoritatii administrative la emiterea unui act administrativ

 DREPTUL MUNCII

-  litigii de munca – angajat sau angajator-  cercetare disciplinara prealabila
- negocieri contracte individuale sau colective de munca
-  contestatii impotriva deciziei de sanctionare sau de concediere individuala

 DREPTUL FAMILIEI

- divort – cu minori sau fără minori
-  partaj bunuri comune – lichidarea regimului comunităţii
- asistare şi redactare convenţie matrimonială
-  tagaduiri de paternitate
-  stabiliri de paternitate
- exercitarea autorităţii părinteşti faţă de minori
- stabilirea locuinţei minorului
-  stabiliri, majorari, reduceri sau sistari pensie intretinere
-  incuviintari purtare nume